รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ
499 หมู่ 3 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160   ตำบลพบพระ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
เบอร์โทรศัพท์ 055-569234
Email : anubal.phopphra@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :