คณะผู้บริหาร

ดร.เดชา แจ้งประสิทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา