ปฐมวัย

นางพัชริน วงศ์ใหญ่
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววันเพ็ญ ปวงคำ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวกนกวรรณ ตรากูล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวณัฐธีรา ปวงสุต๊ะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวอรวรรณ ใจเรือน
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวศิริลักษณ์ ประนันวงค์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพนิดา ก่อจิตไพรบูลย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวพรทิพย์ อินทฉิม
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพรสวรรค์ สหรัตนพันธ์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวปริมล ปัญญาเรือนแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1