กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเขมมิกา คำภาปี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนที มนัสประจวบโชค
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1